Durfsmurf
 
de smurfen op het smurfenplein
spelen door elkaar
groot en klein
daar komt Piet
wie kent hem niet
Piet is de held van de straat
als het om heldenmoed gaat 
 
Piet is een echte durfal
niets is hem te mal
als ie iets niet wil, doet ie het niet
ook al verliest ie aan krediet
Piet laat zich niet gek maken
ook al zal hij daardoor 'vrienden' kwijt raken.
Je moet maar durven...
wie hem wil tackelen, pakt ie bij z'n lurven
 
Piet is voor niemand bang
handelt alleen in zijn eigen belang
niet voor roem, eer of gewin
Piet doet gewoon niets tegen z'n zin! 

 

menigeen benijdt hem om zijn moed,

het lijkt of hij het zo gemakkelijk doet

maar Piet heeft ervaren dat als je in je kracht gaat staan

de dingen in het leven veel gemakkelijker gaan

 

alle smurfen op het smurfenplein

zien dat dat durven

helemaal niet eng hoeft te zijn

het is je eigen angst

daarvoor ben je het bangst

zo lijd je onnodig pijn

alleen maar omdat je niet jezelf durft te zijn!

 

  

 

Rebel

 

heb je wel eens iets in de hoek gesmeten

tegen de muur gekwakt

een grote bek gegeven

op de vloer gekakt

 

zo zoet, zo braaf, zo gereformeerd

zo heilig, zo vroom, zo aangeleerd

alles in mij kwam in opstand

ik veegde ze alle aan de kant

 

was je ook zo bang

kroop je ’t liefst achter het behang

maakte je je niet groot, maar klein

dacht je zo veilig te zijn

 

Nu ben je groot en niet meer klein

en mag je jezelf zijn

niet groot, niet klein, maar gewoon er tussenin

en doe je lekker je eigen zin

net als dat rebelse kind

dat zijn eigen pad ontgint

 

 

 


Je wezen is de wegwijzer in je bestaan
wijst het pad dat je dient te gaan
zonder zorgen
over morgen
zonder een vraag
over vandaag

volg maar
je wezen brengt je nooit in gevaar

 

 

 

Spelend kind
 
is niet bang om zich te bezeren
is aan het ontdekken, aan het leren
hoe het zijn grenzen kan verleggen
 
valt soms, doet zich pijn
huilt en gaat weer door
die pijn mag er zijn
maar de drang is groot
 
niet blijven hangen
in verdriet of pijn
natuurlijk mag het er zijn
 groter het verlangen
nieuwe dingen uit te proberen
te leren 
oefenen talloze keren
om het je eigen te maken
totdat je niet meer bezeerd kan raken
dan is de pijn omgezet in vreugd
waar je je zo op had verheugd
 
op weg naar je dromen
die de energie laat stromen
met je mogelijkheden stoeien
en verder groeien
in inzicht en ervaren vanuit je gevoel
waar ik het wezen mee bedoel
 
 

 

 

Ikke, ikke, ikke, ikke
ik laat me niet meer strikke
en als maar ja knikke
ik ben nummer één
en dat geldt voor jou en iedereen

 

 


Zegt de Heer tegen de non
ik slinger je op de bon
zegt de non tegen de Heer:
" zeg, ga niet zo te keer!
loop naar de maan
ik heb niets verkeerds gedaan
ik stop met het werk
in uw kerk
ik ga me niet meer uitsloven
in al dat prijzen en loven
ik ben voor u heus niet bang
ga van nu af aan mijn eigen gang
die praatjes over hemel en hel
geloof ik zo langzamerhand wel
nee, Heer in u geloof ik niet meer
ik ga naar mijn eigen Bron
van waaruit alles begon

er is nog zoveel meer
dan de leer van onze lieve Heer... 

Ontdekkingsreis

 

als het van binnen gaat kriebelen en knagen,

ontstaan er wel duizend vragen

ontdek je de gekleurde bril op ieders neus

ga je beseffen: “ Je manier van leven is een keus”.

 

Een keus die een ander niet voor jou kan maken,

die komt van binnenuit, door de dingen die je raken

je gaat hierdoor jezelf ontdekken,

maakt een reis langs alle plekken

die in de loop der levens ervaren zijn,

krijgt inzicht in je vreugde, verdriet en pijn.

 

Je leert je eigen wezen kennen

en al is dat even wennen,

als je het wezen het stuur in handen geeft

ontdek je, dat je pas dan in volheid leeft

 

 

Vleuggellam

 

Ik wil vliegen als een vogel
wat maakt me vleuggellam
is het de angst voor de kogel?
in m’n hoofd is het zo’n gedram

 

wat belet me om te vliegen
waardoor laat ik me bedriegen

wat als ik het er maar op aan laat komen
is dàt waar ik van zit te dromen?

 

dat ik er dan geen greep meer op heb, is dat wat me zo benauwt
want als ìk het niet doe, loopt het dan allemaal faut?
laat los die verantwoordelijkheid
vasthouden aan de ‘schijn’veiligheid
springen in het diepe, durf ik dat aan
laat maar waaien, laat maar gaan?

 

Oh, angstzweet breekt me uit

de onrust druk ik niet weg

dan wordt het stil

ik luister en voel

de onrust is mijn grote herder, mijn grote IK

die zegt: 'je hebt meer kracht,

dan je dacht"

 

doe wat je voelt wat je moet doen
laat varen dat goede fatsoen
gooi de handdoek in de ring
en doe je eigen ding

 

geen rekening houden met wat er kan gebeuren
de ander moet z’n eigen plaatje inkleuren
nee, sta op en heb de moed
doe wat je voelt, dat is wat er toe doet
trap niet langer op de rem
luister naar die innerlijke stem

 

de poort is open

en ik laat de verantwoordelijkheid lopen..........


Met het leven stoeien
groeien en openbloeien
durf op je wezen te vertrouwen
zodat het leven zich kan ontvouwen
jij in je kracht gaat staan
de blaadjes van de bloem open gaan

je loopt langs allerlei paadjes
en langzaam ontvouwen zich de blaadjes
en staat
jouw gezicht
in het volle licht

 

 

 

In de trein

 

stap je wel eens zomaar in de trein

met bestemming onbekend

laat je je verrassen in het moment

als je niet weet waar je bent

 

laat je je wel eens zomaar gaan

zonder stil te staan

bij, of het wel hoort

het de ander bekoort…

 

zo naar het onbekende oord

van je wezen te gaan

zomaar door een poort

ergens naar binnen gaan

 

waarom houden we zo vast aan wat we kennen

en blijven we achter anderen aan rennen

loop eens weg en doe niet mee

volg niet altijd zo gedwee

 

laat de angst niet langer bestaan

zie hem onder ogen en laat gaan

je wezen reikt wel aan

wanneer je op je hoede moet zijn

groeien betekent ook verdriet en pijn

 

je kunt dat niet ontwijken

maar het helpt om er naar te kijken

zodat je gaat ervaren en begrijpen

dat het nodig is om te rijpen

 


Het kind in mij
voelt zich vrij
om te doen waar het zin in heeft
zonder dat daar een bezwaar aan kleeft

het kind in mij
voelt zich vrij
en niet bezwaard
het volgt zijn aard

het kind in mij
voelt zich vrij
wil ontdekken
alle nog niet bekende plekken
rent zonder schroom
het droomt zijn droom
zijn innerlijk verlangen